ಗಮನಿಸಿ : ದಿ. 12-11-2019ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ದಿ. 30-11-2019ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ [Click here for registering in SVP Alumni Association]